Càng vươn dành cho xe nâng hàng

Discussion in 'Clubbies' started by hungthanh08ny, Jun 22, 2019.

  1. hungthanh08ny

    hungthanh08ny New Member

    Càng vươn dành cho xe nâng hàng,
    Cascade KOOI reach forks, Các sản phẩm reach forks chính hãng KOOI Japan được sử dụng cho các ứng dụng với hệ thống kệ kho double deep. Nhờ có khả năng vươn ra các bộ càng reach forks có thể lấy được những kiện hàng từ dãy kệ phía trong giúp cho việc thiết kế kệ kho trở nên tối ưu và tăng công suất chứa hàng.[​IMG]Quý khách hàng có nhu cầu với sản phẩm càng xe nâng hàng reach forks dạng dùng cho kệ kho double deep xin vui lòng gửi thông tin về hàng hóa của quý khách để chúng tôi lựa chọn kiểu càng vươn reach forks phù hợp.Với các dòng càng vươn Cascade KOOI dạng reach forks, sẽ giúp chuyển đổi công năng từ một xe nâng thông thường thành xe nâng double deep với chi phí thấp.Call 0937782768 cang xe nang Cascade chinh hang USA.
     
Similar Threads: Càng vươn
Forum Title Date
Clubbies Càng xe nâng Cascade 3 tấn 1670mm Jul 7, 2019
Clubbies Cascade càng xe nâng 5 tấn 2120mm Jul 6, 2019
Clubbies Càng xe nâng hàng 4 tấn 1220mm Jun 25, 2019
Clubbies Càng xe nâng 4 tấn 1670mm Cascade Jun 25, 2019
Clubbies Càng xe nâng hàng 6 tấn 2120mm Jun 22, 2019

Share This Page