Xe nâng hàng Hyster 0937782768

Discussion in 'Racing Card Talk' started by hoangvu94ag, Jul 8, 2019.

  1. hoangvu94ag

    hoangvu94ag New Member

    Xe nâng Hyster
    [​IMG]Xe nâng hàng Hyster gồm các chủng loại chính: chuyên dùng cho các ứng dụng nâng hạ thông thường tại các nhà máy khắp Việt Nam. Với một mức đầu tư thấp, bạn có thể giải quyết được vấn đề xếp dỡ hàng hóa trong nhà máy của bạn. Xe nâng hàng Hyster gồm các dòng sản phẩm chính: - Xe nâng diesel từ 1.0 - 16.0 tấn,- Xe nâng Hyster động cơ xăng gas 1.0 - 7.0 tấn,- Xe nâng điện 3-4 bánh từ 1.0 - 3.0 tấn,- Xe nâng điện kiểu Reach Truck từ 1.0 - 3.0 tấn,- Xe nâng điện kho lạnh, double deep, very narrow truck...- Xe nâng container, xe kẹp container, xe gắp container... Call: 0937782768 anh Thắng ngocthang.vnu@gmail.com; xin cảm ơnXe nâng hàng Toyota, xe nâng Komatsu, xe nâng hàng Nissan, xe nâng TCM, xe nâng Yale, xe nâng hàng Linde, xe nâng diesel Towmotor, xe nâng hàng Caterpillar Cat Lift Truck, xe nâng MGA Việt Nam, xe nâng Doosan, xe nâng diesel Hyundai, xe nâng hàng Hyster, xe nâng điện Still, xe nâng Crown USA, xe nâng điện Nichiyu Nhật Bản, xe nâng hàng Mitsubishi, xe nâng điện kho lạnh, Reach Truck… cho thuê xe nâng hàng.
     
Draft saved Draft deleted
Similar Threads: nâng hàng
Forum Title Date
Racing Card Talk Càng xe nâng 4.5 tấn 1820mm Cascade Jul 6, 2019
Racing Card Talk Càng xe nâng 7 tấn 1220mm Cascade Jun 22, 2019
Racing Card Talk Càng xe nâng Cascade 4.5 tấn 5t 1670mm Jun 22, 2019
Racing Card Talk NASCAR changes the chase format....AGAIN! Jan 30, 2014
Racing Card Talk Time to change the NASCAR Cup Chase Format? Aug 2, 2013

Share This Page